Udlejning

Udlejning af forsamlingshuset

Hvis man ønsker at leje forsamlingshuset, kontakter man den udlejningsansvarlige på
telefon 23361621.

Lejeprisen er 2500 kr. for et døgn. Et ekstra døgn koster 500 kr.

Når lejekontrakten er underskrevet og returneret, betales et depositum på 500 kr. inden 8 dage. Restbeløbet, som fremgår af lejekontrakten, indbetales senest en måned før lejemålet.

Indbetaling sker til Sparekassen Kronjylland reg. nr. 6128 konto 10691540