Fotoalbum

Burgårdevej

Burgårdevej

Fuglsangvej

Krydset Vindingvej, Burgårdevel, Løndalvej

Løndalvej

Løndalvej

Forsamlingshuset set fra Vindingvej

Nygårdsvej

Slagballevej

Vindingvej

Vindingvej

Katrinelund

Munkegården

Gamle skole

Naturstien

Hulvejen med kik til Forsamlingshuset

Præstegården

Præstegården

Vinding skole

Vinding skole

Om Vinding
Landsbyen Vinding som ligger midt i en pragtfuld

natur, er et godt sted at bo.
Vi har et godt

sammenhold med et aktivt kulturliv. Vi bekymrer os

om hinanden, og står sammen når det gælder. Dette

er landsbyens styrke, og alle er velkomne til at være

en del af dette sammenhold.
Læs mere om Vinding

ved at klikke ind på de forskellige menuer.Seneste iniativ er, at vi i Vinding har etableret et
 
akutberedskab og fået etableret hjertestartere og er
 
blevet koblet på 112.