Foreninger

Vinding Folkedans

Vinding Vandrelaug

Vinding Idrætsforening

4 Maj

Landsbyudvalget

Skovlandet

Vinding Kirke

Vinding musik og kulturforening

Vinding vandværk