Vindingforsamlingshus

Medlem og vedtægter

Medlemsskab af Vinding Forsamlingshus

Et medlemsskab koster 125,- kr. pr. person eller 250,- kr. om året pr. husstand.

For at blive medlem gælder i følge forsamlingshusets vedtægter §3:

§ 3. Medlemskreds.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver myndig person, som har lyst og vilje til at arbejde for og støtte foreningens formål. Der udstedes medlemsbevis. Medlemskabet er personligt på navn.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når man har modtaget medlemsbevis.

Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem og har virkning fra udgangen af det regnskabsår, det betalte kontingent dækker.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Sådan bliver man medlem af VindingForsamlingshus:

Beløbet er 250,- kr. pr. par og 125,- kr. for enlige. 

Indbetaling skal ske til Sparekassen Kronjylland Reg. 6128 konto nr.10691540